Politikalarımız

Restorasyon ödülü almış "tarihi-tescilli konağımızda" siz misafirlerimizi ağırlarken göz önünde bulundurduğumuz ilke ve politikalarımızı sizlerle paylaşmak ve sizlerin de desteğinizi sağlamak istiyoruz.

Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü tarafından dünyanın en iyi 32 turizm köyünden birisi olarak artık gösterilen Birgi köyümüzde, sizlerin de farkedeceğiniz gibi, mevcut geleneksel yaşama, kültürel mirasa ve mimari dokuya saygı gösterir ve bu değerlerin korunması-yaşatılmasını destekler nitelikde davranırız. Bu önemli gerekçe ile sizlerin ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda mevcut geleneksel yaşamın bir parçası ve diğerlerinin komşusu olduğumuzu her zaman gözönünde bulundururuz.

Birlikte çalışacağımız arkadaşlara karar verirken yöre insanlarımızı tercih eder, özellikle kadınlarımıza öncelik verir bu yolla kadınlarımızın ekonomik & sosyal yaşantıya katılımını destekleriz.

Konağımızda & işletmemizde kadın haklarını gözetir, cinsiyet ayrımcılığı yapmayız. Gerek çalışanlarımız gerekse misafirlerimizin bu önemli politikamıza aykırı davranışına izin vermeyiz.

Çocuk işçi kesinlikle çalıştırmayız. Konağımızda çalışanlarımız ve misafirlerimiz dahil çocuk haklarının gözetildiğini takip eder, aksi davranışlara izin vermeyiz.

Tüm çalışanlarımıza yasaların zorunlu kıldığı sosyal güvence ve diğer tüm hakları sağlarız.

Ekip arkadaşlarımızı gerek kendilerine sağlanan iş için gerekli bilgi ve tecrübeyi edinmesi gerekse bireysel gelişimi için sürekli destekleriz. Bunun için sosyal hayat pratiğimizdeki belirli başlıklar da dahil ilkelerimiz ve standartlarımızın geliştirilmesi için gerekli gördüğümüz diğer tüm başlıklarda eğitimler düzenleriz.

Alışveriş ve satınalmalarımızın nerede ise tamamını yerel tedarikçilerden yaparız. Mümkün olan her durumda reçetelerimiz elverdiği sürece Birgi'deki ev ekonomisinin geliştirilmesi maksadı ile komşularımızın kendi ev üretimleri ile bağ-bahçe üretimlerinden yararlanırız.

Çevreye karşı duyarlılığımızı çalışanlarımız ve misairlerimizle birlikte sürekli geliştirir, karbon ayak izimizi azaltacak çözümleri mümkün kılan reçeteler, iş yapma yöntemleri ve süreçlerini benimseyerek standartlarımızı geliştiririz.

Kaynakların sınırlı olduğunu ve her geçen gün daha da sınırlı hale geldiğinin farkında olarak davranır, özellikle enerji, su, gıda tüketiminde tasarruf hedefleri ile çalışır atık ve israf yaratmayacak şekilde davranmayı işletmemizde çalışabilme zorunluluğu olarak tanımlarız.

İşletmemizde 3s, 5s, gmp ve haccp vb standarları esas alarak etkin çalışmayı ilke edinir, yasaların zorunlu kıldığı standartlara uyarız.

Yasalarımızı ve yayınlanmış mevzuatları takip eder, yenilikler ve güncellemelere hızlıca adapte oluruz.